informacje i publikacje z kategorii - odpady, ochrona środowiska, ekologia|Wednesday, December 12, 2018
Znajdujesz się tutaj: Home » Ustawa o odpadach

Ustawa o odpadach

USTAWA O ODPADACH

ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2011 roku.

Unia Europejska nałożyła na nasz kraj nowe ogólne zasady gospodarowania odpadami. Ustawa dokładnie wskazuje procesy przetwarzania. Odpowiedzialność za odpady przejmuje firma w momencie odbioru odpadu bądź załadunku na środek transport w przypadku firm transportujących.

Art. 7 ust.2 :
Posiadacz odpadów jest obowiązany w pierwszej kolejności do poddania ich odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te należy unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ustawą o odpadach w poszczególnych zakładkach.