informacje i publikacje z kategorii - odpady, ochrona środowiska, ekologia|Wednesday, December 12, 2018
Znajdujesz się tutaj: Home » Ciekawostki ekologiczne » Ścieżka Edukacji Ekologicznej ENERIS w tomaszowskich szkołach

Ścieżka Edukacji Ekologicznej ENERIS w tomaszowskich szkołach 

Ścieżka Edukacji Ekologicznej ENERIS

Ścieżka Edukacji Ekologicznej ENERIS w tomaszowskich szkołach

Ponad 5 500 uczniów z Tomaszowa Mazowieckiego skorzysta z nowego narzędzia dydaktycznego z zakresu ochrony środowiska. Do końca marca 2017 roku Ścieżka Edukacji Ekologicznej ENERIS uzupełni edukację ekologiczną w 11 tomaszowskich szkołach podstawowych oraz gimnazjach. Wystawa odbywa się w ramach współpracy ENERIS Surowce z Urzędem Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Interaktywna edukacja ekologiczna ENERIS

Myśl przewodnia ścieżki mieści się w trzech hasłach: REDUKUJ – swój wpływ na środowisko; ODZYSKUJ – tak dużo surowców, jak to możliwe; PRZETWARZAJ – to, czego nie da się już użyć jako surowca wtórnego, można jeszcze przetworzyć w kompost, energię lub ciepło.

Ścieżka Edukacji Ekologicznej ENERIS to 9  dwustronnych tablic. Od początku listopada uczniowie mogą się dzięki nim zapoznać z najważniejszymi informacjami dotyczącymi skutków oddziaływania człowieka na środowisko. Poznają zasady sortowania odpadów, oszczędzania energii, a  także odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych. Obecnie wystawa jest wystawiona w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim. Do końca marca wystawę obejrzą uczniowie w sumie 11 tomaszowskich placówek oświatowych. Żadna ze szkół nie ponosi kosztów związanych z ekspozycją Ścieżki Edukacji Ekologicznej.

- Wystawa jest doskonałą pomocą dydaktyczną, którą z powodzeniem wykorzystujemy do realizacji zagadnień z ekologii na lekcjach przyrody oraz na zajęciach koła ekologicznego. Uwzględnione w niej tematy są zbieżne z treściami ,,Podstawy programowej” obowiązującej w szkole podstawowej. Przekazywanie uczniom niełatwych treści z zakresu ekologii w tak przyjazny sposób daje szansę na zaciekawienie ich tymi informacjami oraz na skuteczne zachęcenie do dbałości o środowisko – powiedziała Irena Barcikowska, nauczycielka przyrody w Szkole Podstawowej nr 13 w Tomaszowie Mazowieckim.

Ścieżka Edukacji Ekologicznej ENERIS będzie udostępniana w szkołach do końca marca 2017 roku, na okres od jednego do dwóch tygodni w zależności od placówki. Wystawa stanie w  miejscach ogólnodostępnych, umożliwiających zapoznanie się z planszami nie tylko przez uczniów, ale także nauczycieli i rodziców. Tylko do tej pory w Szkole Podstawowej nr 13 wystawę obejrzało niemal 427 uczniów, 42 nauczycieli i 120 opiekunów. Łącznie z  projektu dostępnej edukacji ekologicznej skorzysta 5544 dzieci i młodzieży.

_Wystawa w Szk.Podst.nr 13   Ścieżka Edukacji Ekologicznej ENERIS  Wystawa w Szk.Podst.nr 13_

Tomaszów promuje zaangażowanie ekologiczne najmłodszych

Mobilna wystawa jest już dobrze znana mieszkańcom Tomaszowa Mazowieckiego. Przez cały październik plansze ustawione były na Placu Tadeusza Kościuszki, gdzie tworzyły element przestrzeni miejskiej. Inicjatorem udostępnienia wystawy był ENERIS Surowce S.A., firma zajmująca się odbiorem odpadów i odzyskiem surowców w niemal 100 polskich gminach, w  tym na terenie Tomaszowa i powiatu tomaszowskiego. Promocja wiedzy na temat ochrony środowiska – zarówno w  przestrzeni miejskiej jak i  na terenie szkół odbywa się we współpracy z Urzędem Miasta.

Popieramy wszelkie inicjatywy wspierające edukację ekologiczną mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego. Budowanie świadomości ekologicznej warto zaczynać jak najwcześniej, dlatego szczególnie cieszy nas udostępnienie wystawy szkołom. Elementem promocji postaw przyjaznych środowisku wśród dzieci i  młodzieży jest też zakończony właśnie konkurs „Eko-patrol ENERIS”, który Urząd Miasta objął swoim patronatem. Edukacja przedszkolaków, zbiórki surowców, patrolowanie miasta pod kątem dzikich wysypisk to tylko niektóre z działań, które przez zaledwie dwa miesiące zostały zrealizowane przez tomaszowskie eko-dzieciaki, a ścieżka edukacyjna jest wspaniałym uzupełnieniem tych działań Zofia Szymańska, Zastępca Prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego.

Tomaszów Mazowiecki jest pierwszym miastem w Polsce, w którym Ścieżka Edukacji Ekologicznej ENERIS została udostępniona szkołom. Odpowiedzią na potrzeby szkół w  innych regionach Polski są stacjonarne wersje wystawy, zlokalizowane na terenie gorzowskiego oddziału ENERIS Surowce oraz ZGOK w Balinie.

ENERIS to największa polska firma działająca w obszarze ochrony środowiska, specjalizująca się w budowie oraz eksploatacji infrastruktury z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, odpadowej oraz energetyki odnawialnej. Jesteśmy sprawdzonym partnerem wielu samorządów, z którymi realizujemy zadania dotyczące gospodarki komunalnej: odbioru, transportu i przetwarzania odpadów oraz odzysku surowców. Posiadamy potencjał do budowy zindywidualizowanych rozwiązań dla naszych partnerów. Firma od początku działania angażuje się społecznie, przede wszystkim w działania edukacyjne, których celem jest zmiana postaw społecznych dotyczących zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko czy odpowiedzialne postępowanie z odpadami. Nasza idea edukacyjna opiera się na hasłach Redukuj – Odzyskuj – Przetwarzaj. Redukuj swój wpływ na środowisko, Odzyskuj – tyle surowców, ile możliwe oraz Przetwarzaj – te odpady, których nie można odzyskać.

Od 1 lutego 2015 roku w skład Grupy ENERIS weszła spółka ENERIS Surowce S.A., która jest kontynuatorem działalności jednej z największych w Polsce spółek działających w sektorze gospodarki odpadami oraz większościowym udziałowcem spółek Altvater Piła, ZGOK Balin, MPO Jaworzno oraz właścicielem ECU Jaroszów i ENERIS Recycling. ENERIS Surowce S.A. ma ambicje łączyć tradycje oferowania najwyższej jakości usług dla środowiska z nowoczesnym technologicznie i ekonomicznie podejściem do odzyskiwania zasobów. Więcej na:

Kontakt dla prasy:
Bartosz Lewicki
Rzecznik Prasowy
Tel: 795 592 813

7FECC9E1-E4B3-4FC7-8BBE-7A961104E3E5[3]8AA83D5B-7119-48AF-971B-41D2CF0FA20F[3]