informacje i publikacje z kategorii - odpady, ochrona środowiska, ekologia|Wednesday, December 12, 2018
Znajdujesz się tutaj: Home » Odpady komunalne » Najkorzystniejszy sposób na utylizację odpadów

Najkorzystniejszy sposób na utylizację odpadów 

Piece fluidalne - utylizacja

Jednym z największych aktualnych problemów są odpady komunalne ściekowe. Każda rodzina w zależnie od jej wielkości produkuje ponad 150 gram suchej masy osadów dziennie. Odwodnione odpady stanowią bardzo ważny problem, gdyż nie do końca wiadomo, co z nimi zrobić.

Najłatwiejszą metodą na pozbycie się tych nieczystości stanowi utylizacja poprzez spalenie w piecach fluidalnych. Jej główną zaletą jest brak zanieczyszczeń powstających w trakcie utleniania. Stosuje się tutaj różnego rodzaju skomplikowane technologie minimalizujące emisję szkodliwych gazów do atmosfery. Głównym konstruktorem pieców fluidalnych jest Veolia. Zaproponowała ona rozwiązania techniczne między innymi dla stolicy, Krakowa i Łodzi.

Technologia ta jest na dzień dzisiejszy najkorzystniejsza. W trakcie badań pozostają również inne metody wykorzystujące na przykład mokre utlenianie, jednak są to nadal metody eksperymentalne, nie stosowano ich w dużych oczyszczalniach ścieków. Nie można jeszcze jednoznacznie ocenić ich wydajności.