informacje i publikacje z kategorii - odpady, ochrona środowiska, ekologia|Saturday, December 15, 2018
Znajdujesz się tutaj: Home » Ciekawostki ekologiczne » Paliwa alternatywne – charakterystyka

Paliwa alternatywne – charakterystyka 

paliwa alternatywne charakterystyka

Paliwa alternatywne – charakterystyka

Ze względu na dbanie o środowisko naturalne coraz więcej uwagi poświęca się na szukanie paliw alternatywnych. Paliwa alternatywne powstają z odpadów i występują pod kilkoma postaciami.

Najbardziej znanym rodzajem paliwa alternatywnego jest PAS-r uzyskiwane ze zmielenia odpowiednich odpadów i zgranulowania ich w granulat o średnicy ok 70 cm. Odpadami są zazwyczaj zużyte opony, tkaniny, papier, tektura i tekstylia czyli wszelkiego rodzaju odpady komunalne, których w naszym otoczeniu jest najwięcej. Łatwo je uzyskać, przerobić i wykorzystać.

Kolejnym rodzajem paliwa alternatywnego jest paliwo oznaczane skrótem PAS- i powstające ze zmieszanie substancji płynnych ze stałymi o podwyższonej chłonności. Na przykład są to mieszane, w specjalnych urządzeniach trociny i smoła, z których powstaje odpowiedniej jakości paliwo alternatywne. Należą tu również odpady z rozbiórki budynków, zanieczyszczone i impregnowane odpady drzewna takie jak palety czy opakowania drewniane, również płyty celulozowe, tkaniny i czyściwo. Materiały te są dobrze dostępne, mieszanie bezproblemowe. Dużą konkurencją jest jednak drobna i przemysłowa energetyka, która nieco wyklucza ten rodzaj paliw alternatywnych.

Biorąc pod uwagę wysoką kaloryczność paliwa, bardzo pożądane są paliwa płynne, które są lepsze niż ciężkie oleje i powstają z odpadów olejowych i rozpuszczalnikowych, które się czyści, miesza i uszlachetnia zgodnie z wytycznymi i zapotrzebowaniem odbiorcy. Do tej grupy należą również odpady pościekowe, które po wysuszeniu są dobrym paliwem alternatywnym.

Najmniej powszechnym paliwem alternatywnym jest mączka mięsno-kostna Animal Meal. Nie jest jednak używana bowiem zakłady przetwarzające odpady zwierzęce zużywają ją na własne potrzeby, więc nie jest materiałem odpowiednio dostępnym, jej używanie wymaga odpowiedniego ubioru ochronnego, w tym masek a przy przewożeniu konieczne są odpowiednie cysterny.

grafika pochodzi z bloga https://maciejmusial.wordpress.com/