informacje i publikacje z kategorii - odpady, ochrona środowiska, ekologia|Wednesday, December 12, 2018
Znajdujesz się tutaj: Home » Odpady komunalne » Ekologiczne oczyszczanie ścieków.

Ekologiczne oczyszczanie ścieków. 

oczyszczalnia

Ekologiczne oczyszczanie ścieków.

Wiele firm na naszym rynku,od lat specjalizuje się i oferuje przydomowe oczyszczalnie ścieków,są one ekologicznym rozwiązaniem dla mieszkańców małych miejscowości,domów jednorodzinnych,bez dostępu do kanalizacji miejskiej.Coraz częściej zostają wybierane przez właścicieli hotelów, zajazdów gdyż koszty utrzymania są dużo niższe od tradycyjnych metod utylizacji odpadów komunalnych.

Problem unieszkodliwiania ścieków odprowadzanych z domów regulowany jest Rozporządzeniem Ministra Środowiska. Możemy skorzystać z dofinansowania z programów z  Unii Europejskiej nawet do 40% poniesionych kosztów instalacji oczyszczalni ścieków. Przydomowe oczyszczalnie ścieków są tańsze w eksploatacji w porównaniu z tradycyjnymi sposobami utylizacji odpadów postaci ścieków komunalnych.

Jak to działa ?

Jak to działa ? Przydomowa oczyszczalnia ścieków wykorzystuje procesy biochemiczne, które mają na celu zmniejszenie związków azotu, fosforu, zawiesiny. Typowa oczyszczalnia składa się z dwóch komór znajdujących się w jednym pojemniku. W komorze napowietrzania pęcherzyki powietrza powodują ruch cieczy ku górze, a jednocześnie poruszają cząstki stałe z dna zbiornika. W warunkach tlenowych mają szansę rozwinąć się mikroorganizmy niezbędne do przeprowadzenia procesu oczyszczania. Następnie cząstki stałe opadają pod wpływem siły grawitacji na dno, skąd ponownie są zasysane ku górze przy użyciu dyfuzora

Technologie użyte do budowy oczyszczalni dają efekty w postaci wysokiego poziomu oczyszczania (90% usuniętych zanieczyszczeń), co umożliwia odprowadzenie oczyszczonej wody ze zbiornika do rzeki, stawu lub oczka wodnego bądź jej ponowne wykorzystanie. Ekologiczne i biologiczne oczyszczalnie ścieków mogą być montowane właściwie w każdych warunkach. Nowoczesne oczyszczalnie  wymagają od użytkownika, stosowania odpowiednich biodegradujących  środków,które wspomogą procesy usuwania zanieczyszczeń.

Możemy wykorzystać również fitoremediację w oczyszczalni ścieków jest to zastosowanie zdolności rośli do usuwania, wiązania czy tez unieszkodliwiania zanieczyszczeń środowiska. W dzisiejszych czasach ,decydujemy się coraz częściej na wybór ekologicznych sposobów utylizacji odpadów. Rozwiązania są nie tylko tańsze ale i mniej kłopotliwe od tradycyjnych metod dla ich użytkowników.