informacje i publikacje z kategorii - odpady, ochrona środowiska, ekologia|Wednesday, December 12, 2018
Znajdujesz się tutaj: Home » Wiadomości ekologiczne » Cichy, ale skuteczny zabójca

Cichy, ale skuteczny zabójca 

smog2

Na świecie, corocznie, umiera ponad 3 miliony osób na choroby układu oddechowego spowodowane zanieczyszczeniem powietrza. W Polsce ilość osób, które tracą życie pod wpływem smogu i innych zanieczyszczeń powietrza wynosi około 45 tys. Według badań to druga, po tytoniu, przyczyna śmiertelnych chorób układu oddechowego

Najwięcej ofiar zanieczyszczonego powietrza odnotowano w 2010 roku w Chinach, było to prawie półtora miliona osób. Równie zanieczyszczone powietrze mają Indie, Pakistan i Bangladesz. Polska, obok Bułgarii ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w Unii Europejskiej.

– Skala zanieczyszczeń w polskich miastach jest potężna. Z pierwszej dziesiątki najbardziej zanieczyszczonych miast europejskich sześć to miasta w Polsce. Na trzecim miejscu znalazł się Kraków z wysokimi stężeniami cząstek stałych, benzoalfapirenu i tego, co pojawi się wraz z sezonem grzewczym. To jednak tylko wierzchołek góry lodowej. Tak naprawdę większość powierzchni Polski to miejsca, gdzie stężenie benzoalfapirenu przekracza dopuszczalne normy – mówi agencji Newseria Biznes dr n. med. Piotr Dąbrowiecki, przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP, ekspert Wojskowego Instytutu Medycznego.

Piece kaflowe produkują smog?

Jest to zapewne spowodowane wciąż dużym odsetkiem opalania mieszkań piecami, w których pali się nie tylko węgiel i drewno, ale również śmieci. Te niestety nie tylko powodują gromadzenie się dwutlenku węgla, sadzy czy popiołów w powietrzu, ale wypuszczają do atmosfery toksyczne związki, również silnie żrące w zetknięciu no w wodą, o czym pisaliśmy wielokrotnie. Poziom beznzoalfapirenu jest w 90% miast znacznie przekroczony. W 30 miastach naszego kraju dopuszczalne stężenie PM2,5 jest znacznie przekroczone. Powodują one wiele dolegliwości, z przedwczesnymi zgonami włącznie.

– Nie tylko zaostrzenia astmy, przewlekła obturacyjna choroba płuc czy rozwój częstych infekcji układu oddechowego mają związek z zanieczyszczonym powietrzem, lecz także np. udary i zawały. Istotne zaburzenia rytmu serca, które powodują, że pacjent trafia do szpitala, mają ewidentny związek z poziomem zanieczyszczenia powietrza w miejscowości, w której dana osoba żyje – tłumaczy ekspert WIM. – Lawinowo narasta poziom alergii w społeczeństwie. Jednym z tropów diagnostycznych jest zanieczyszczona atmosfera. Pyłki, które docierają do układu oddechowego, wzbogacone o cząstki stałe to bomba immunologiczna, która wywołuje zdecydowanie bardziej intensywną reakcję w układzie oddechowym, oku czy na skórze pacjentów. Widzimy korelację między zanieczyszczonym powietrzem a rosnącą liczbą osób z alergią, a jeżeli z alergią, to i z astmą – wyjaśnia Dąbrowiecki.

W polskich miastach jest bardzo źle

– Skala zanieczyszczeń w polskich miastach jest potężna. Z pierwszej dziesiątki najbardziej zanieczyszczonych miast europejskich sześć to miasta w Polsce. Na trzecim miejscu znalazł się Kraków z wysokimi stężeniami cząstek stałych, benzoalfapirenu i tego, co pojawi się wraz z sezonem grzewczym. To jednak tylko wierzchołek góry lodowej. Tak naprawdę większość powierzchni Polski to miejsca, gdzie stężenie benzoalfapirenu przekracza dopuszczalne normy – mówi agencji Newseria Biznes dr n. med. Piotr Dąbrowiecki, przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP, ekspert Wojskowego Instytutu Medycznego.

Smog zazwyczaj nie dusi, jak czad. Bardziej działa na cały organizm wywołując, co jest szeroko udokumentowane, udary mózgu oraz zawały serca. Jak dowiedziono, szczególnie na terenie naszego kraju, powietrze zabija rocznie więcej osób niż HIV i malaria, nawet razem wzięte, co zaznaczył os Lelieveld z Instytutu Maxa Plancka w Niemczech.

Ekologia.pl