informacje i publikacje z kategorii - odpady, ochrona środowiska, ekologia|Wednesday, December 12, 2018
Znajdujesz się tutaj: Home » Biznes Odpowiedzialny Społecznie » Biznes odpowiedzialny społeczne

Biznes odpowiedzialny społeczne 

odpowiedzialnosc

Co to jest biznes odpowiedzialny społecznie?

Corporate Social Responsibility (CSR) to takie działanie biznesowe, które z założenia opiera koncepcję swojego rozwoju na świadomym współdziałaniu zysków finansowych z potrzebami ogólnie pojętych interesów społecznych, w tym działania ekologicznego, głównie w otoczeniu samej firmy, choć nie tylko. Taki model biznesu nie jest krótkotrwałym zrywem strategicznym a długofalowym planem działania, którego efektem jest również zdobycie zaufania otoczenia, zwrócenie uwagi na potrzeby – również jednostkowe, tym samym polepszenie relacji biznesowych i nieustanne działanie prospołeczne i proekologiczne.

Czym różni się CSR od technicznie doskonałych firm?

Do niedawna postęp technologiczny był głównym wyznacznikiem dobrej firmy, o zaplanowanej strategii rozwoju i pędzie w określonym kierunku myśli technicznej. W dzisiejszych czasach firmy pędzące za osiąganiem własnych celów coraz szybciej upadają czy nie osiągają zadowolenia finansowego ze zwykłej przekory ludzkiej. Nikt, bowiem nie chce współpracować z firmą np. wykorzystującą pracę ludzi, która nie rozumie reguł panujących na rynku. Podobnie będzie z firmami, które zasady SCR potraktują, jako pewien rodzaj reklamy własnej firmy, element propagandy promocyjnej, marketingowej firmy. Jednorazowe inicjatywy na nic się zdadzą, gdy świadome działanie jednostki będzie oparte na relacjach odwrotnych. Obecnie coraz większą popularnością cieszą się, bowiem firmy strategii CSR, gdzie ich rozwój ma źródło oparte na wiedzy i największym kapitałem firmy nie są skomplikowane narzędzia, a zasoby ludzkie. W firmach tego typu stawia się, więc na rozwój kompetencji pracownika, wykorzystywanie możliwości i umiejętności pracowników oraz planowanie rozwoju firmy w oparciu o te możliwości i potencjał. To tak zwany kapitał pozafinansowy firmy, który, zarządzany w sposób umiejętny generuje zysk finansowy i pozafinansowy. Największą zaletą takich firm jest bycie otwartym na sposoby wykorzystywania umiejętności pracowniczych, słuchanie otoczenia, również w rozmowach z partnerami biznesowymi przy jednoczesnym dbaniu i zysk finansowy, troska o społeczeństwo lokalne.

Kto najczęściej działa w ramach CSR?

Koncepcja prowadzenia firmy w myśl zasad CSR stosowana jest zazwyczaj przez korporacje czy prężne firmy, zazwyczaj z zagranicznym kapitałem. Całe szczęście i krajowe przedsiębiorstwa coraz częściej widzą odpowiednią strategię dla siebie w działaniu CSR. Szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa, szczególnie uczestnicząc w życiu społeczności lokalnej, wywierając na nią wpływ i czerpiąc z jej potencjału, stają się firmami stabilnymi i generującymi coraz większe zyski. Można nie raz powiedzieć, że ich działanie jest zachowaniem intuicyjnym, ponieważ z reguły są to firmy ściśle związane ze społecznościami.

Można wiec wskazać takie firmy, jako przykład prawidłowych zachowań na obecnym rynku. Działanie między innymi na rzecz innych, środowiska i własnych pracowników, może generować prawdziwe zyski i umacniać w rynku.

CSR
Foto Asa.eu